No
No
 

Европейската сметна палата посреща групи от посетители, които желаят да научат повече за нейната роля и дейност.

Заявките за посещения се изпращат най-малко два месеца предварително и трябва да съдържат причините за посещението, както и темите, представляващи най-голям интерес за посетителите. Поради съображения за сигурност и пространствени ограничения, ЕСП не може да приемa групи от над 40 души. Посетителите трябва да са навършили 14 години.

Програмата на посещението, продължаваща 1—1,5 часа, включва представяне и дискусия относно ролята и дейността на институцията, които се провеждат от длъжностно лице на Сметната палата.

Посещенията се организират от Службата „Организиране на събития ипротокол“.

В случай че искате да посетите Европейската сметна палата, моля, попълнете следния формуляр: