No
No
​​
 

Европейската сметна палата (ЕСП) организира посещения на място за групи интересуващи се лица. Чрез тях посетителите могат да придобият по-добра представа за ролята на ЕСП и нейната дейност като част от Европейския съюз.

Заявките за посещения се изпращат най-малко два месеца предварително чрез уебсайта на ЕСП.

Приветстваме посещения както от граждани на ЕС, така и от посетители от други държави, като минималната изисквана възраст за всички е 14 години.

Поради съображения за сигурност и логистични ограничения, можем да приемем групи само от 10 до 50 души. Не предлагаме частни обиколки или посещения за по-малки групи.

Посещения могат да се резервират през цялата година с изключение на някои конкретни периоди. Посещенията са с продължителност 1—1,5 часа и включват представяне от служител на ЕСП и дискусия с въпроси и отговори.

В случай че искате да посетите Европейската сметна палата, моля, попълнете формуляра по-долу.

Ако имате специфични изисквания, очаквания или потребности, моля, посочете ги в карето „Допълнителна информация“ във формуляра.

Ще получите най-напред имейл, потвърждаващ получаването на Вашата заявка, а след това, ако тя бъде приета, ще Ви изпратим подробни указания за организацията на посещението Ви.

Благодарим Ви за интереса да посетите на място Европейската сметна палата.​