No
No
 

Нашият медиен екип популяризира публикациите на ЕСП и отговаря на журналистически въпроси относно нейната дейност. Служителите в пресслужбата могат да Ви помогнат да се свържете със службите на ЕСП, които са компетентни да отговорят на Вашите въпроси. Те могат също да Ви предоставят писмени или аудиовизуални материали, да организират срещи и да отговарят на общи въпроси относно одитни констатации, предстоящи публикации и медийни дейности.

Известяване за новини

Желаете ли да получавате съобщенията за пресата на ЕСП на Вашия език веднага след публикуването им? За да Ви добавим в списъка с адресати, моля, попълнете този формуляр.

Говорител, старши медиен и редакционен съветник

Matthias Beermann

matthias.beermann(at)eca.europa.eu

+352 4398 45 027

+352 621 542 027

Служители в пресслужбата