No
No
 

Нашият медиен екип популяризира публикациите на ЕСП и отговаря на журналистически въпроси относно нейната дейност. Служителите в пресслужбата могат да Ви помогнат да се свържете със службите на ЕСП, които са компетентни да отговорят на Вашите въпроси. Те могат също да Ви предоставят писмени или аудиовизуални материали, да организират срещи и да отговарят на общи въпроси относно одитни констатации, предстоящи публикации и медийни дейности.

Известяване за новини

Желаете ли да получавате съобщенията за пресата на ЕСП на Вашия език веднага след публикуването им? За да Ви добавим в списъка с адресати, моля, попълнете този формуляр.

Говорител, старши медиен и редакционен съветник

Matthias Beermann

matthias.beermann@eca.europa.eu

+352 4398 45 027

+352 621 542 027

Служители в пресслужбата

 • Vincent Bourgeais

  vincent.bourgeais@eca.europa.eu

  +352 4398 47 502

  +352 691 551 502

 • Damijan Fišer - Deputy Spokesperson

  damijan.fiser@eca.europa.eu

  +352 4398 45 410

  +352 691 552 224

 • Claudia Spiti

  claudia.spiti@eca.europa.eu

  +352 4398 45 547

  +352 691 553 547

press@eca.europa.eu