No
No

Информацията на този сайт е обект на авторско право и декларация за отказ от отговорност.

Декларация за отказ от отговорност

Европейската сметна палата (ЕСП) се стреми да поддържа информацията на своя уебсайт възможно най-актуална и точна и да отстранява посочените ѝ грешки. ЕСП не носи отговорност по отношение на информацията, публикувана на този уебсайт.

По-конкретно:

  • тази информация не представлява професионален или правен съвет;
  • ЕСП не носи отговорност по отношение на използването на данни или информация, публикувани на този уебсайт. Поради това на потребителите се препоръчва да вземат всички необходими предпазни мерки, преди да използват тези данни на свой собствен риск.
  • Информацията, достъпна на този сайт, може да съдържа връзки към външни уебсайтове, върху които ЕСП не упражнява контрол и за които не поема отговорност.

Авторски права

© Европейски съюз, r.

Моля, запознайте се с публикуваната от ЕСП подробна политика относно повторната употреба на информация.

Освен ако не е посочено друго, например в отделни известия за авторските права, създаденото от ЕСП съдържание е лицензирано по Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Това означава, че повторното използване е разрешено, при условие че ЕСП бъде посочена като източник на информацията. Ако в съдържанието са направени промени, те следва да бъдат ясно обозначени. Освен това при повторно използване на информацията следва да не се изменя първоначалният смисъл или послание на документите. ЕСП не носи отговорност за последствия, възникнали в резултат на повторната употреба.

Някои видове информация подлежат на по-строги ограничения. Например, при повторно използване на документ, съдържащ снимки на персонала на ЕСП, е необходимо предварително разрешение от институцията.

Политиката на ЕСП относно повторната употреба обхваща само документите, за които ЕСП притежава авторски права. За повторна употреба на материали, които не са собственост на ЕСП, следва да се поиска разрешение директно от притежателя на авторските права. Това се отнася например за патентите, търговските марки, регистрираните дизайни и лого, които фигурират на уебсайта на ЕСП.

Уебсайтът на ЕСП може да съдържа връзки към други уебсайтове. ЕСП не упражнява контрол върху сайтовете на трети страни, към които нейният уебсайт може да съдържа препратки. Ползвателите следва да се запознаят самостоятелно с техните политики за поверителност на личните данни и за авторските права.

European Court of Auditors

Използване на логото на ЕСП

Логото на ЕСП не може да бъде използвано без предварително разрешение.

Политика за поверителност на личните данни

ЕСП е ангажирана със спазването на неприкосновеността на личния живот на потребителите, както и със защитата на личните данни. Политиката за поверителност на личните данни пояснява как ЕСП обработва личните данни в рамките на домейна eca.europa.eu. Можете да намерите и специални декларации за поверителност в долния край на страницата.