No
No

ЕСП организира както технически семинари в сферата на одита, така и международни конференции, насочени към нейните области на дейност. На посочените по-долу връзки може да намерите информация относно последните конференции и семинари, организирани от ЕСП.