Yes
No

Цифровите технологии променят всички аспекти на нашия живот — от начина, по който работим и извършваме стопанска дейност, до това как пътуваме, общуваме и се свързваме помежду си. Целта на стратегията на ЕС в областта на цифровите технологии е да се направи така, че този безпрецедентен технологичен преход да бъде социален и икономически успех. ​