No
No
 

Политиката за достъпност на интернет пространството има за цел да помогне на потребителите с увреждания да използват информацията и различните функционалности, съществуващи онлайн. Уебсайтовете следва да се разработват така, че да предлагат на всеки — независимо от това дали страда от увреждания, или не — оптимални възможности за навигация. Европейската сметна палата (ЕСП) спазва стандартите за достъпност на интернет пространството и неотдавна напълно преработи своя уебсайт, за да ги интегрира по-добре.

Понастоящем сайтът е частично съвместим с Насоките за достъпност на уебсъдържанието (WCAG), версия 2.1, ниво AA. .

ЕСП следи постоянно общата достъпност на уебсайта. Поради честото обновяване на съдържанието и въпреки усилията ни да осигурим възможно най-добър достъп и удобство за ползване на целия уебсайт, понякога е възможно да възникнат проблеми, свързани с достъпността. Ако това се случи, моля, свържете се с нас. Моля, имайте предвид, че на някои страници част от видеоматериалите, документите във формат PDF и описанията на графични елементи от докладите все още не са оптимизирани за максимална достъпност.

Правно основание