Yes
No

ЕС предоставя помощ за държави извън ЕС и регионални и световни организации и развива отношения с тях. Основна цел на политиката на ЕС за помощ за развитие е изкореняването на бедността. Над половината от цялата помощ за развитие в световен мащаб идва от ЕС и неговите държави членки, което общо ги прави водещ донор на помощ за развитие в света. ​