Yes
No

Сигурността и отбраната са неразделна част от общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС. ЕС се стреми да гарантира високо равнище на сигурност чрез мерки за предотвратяване и борба с престъпността, расизма и ксенофобията, както и чрез координация и сътрудничество между полицейските сили, съдебните органи и другите органи на държавите членки.​