Yes
No

​Европейската сметна палата (ЕСП) предлага стажове на студентите и завършилите висше образование по специалности, свързани с нашата дейност. Ако кандидатурата Ви бъде одобрена, ЕСП ще Ви покани в Люксембург за пет месеца, за да се включите с реален принос в работата ни, която помага за по-доброто управление на цял един континент. Ако се интересувате от възможностите, предлагани от ЕСП, и отговаряте на условията за допустимост, каним Ви да подадете своята кандидатура!

ЕСП приема кандидатури за стаж във всички области на своята дейност — одит, преводи, комуникации, обща администрация, ИТ и библиотечно управление. Насърчаваме особено кандидатите с профили в областта на ИТ одита и науката за данните — ЕСП се стреми да подобри използването на технологиите и данните в своята одитна дейност и търси стажанти с визия и идеи, които да ни помогнат да постигнем реално въздействие в тази област.

Опит, който си заслужава

ЕСП е чудесно място за стаж. Стажантите ни имат възможност да работят по въпроси с реално въздействие и да получат удовлетворението, че усилията им са помогнали да се постигнат положителни промени в живота на милиони хора.

Всеки стажант работи с ментор, който отговаря за интеграцията на стажантите в екипа и следи тяхното работно натоварване. Като стажант в ЕСП от самото начало ще подпомагате екип от професионални одитори в работата им по анализа на въздействието на политиките на ЕС и на областите, където са възможни подобрения, или при проверките на редовността на операциите, свързани с отчетите на ЕС.

Traineeship supervisor

Екипът Ви може дори да Ви покани да се присъедините към одитите, извършвани в други държави членки, което ще Ви даде възможност да наблюдавате непосредствено как одиторите на ЕС работят на място. В службите на ЕСП, които не се занимават с одитна дейност, стажантите се присъединяват към текущите проекти и работят заедно с отговорните екипи под наблюдението на ръководителя на проекта или на опитен член на екипа.

Съвместна работа и съвместно учене

Като стажант в ЕСП ще прекарвате много време с останалите стажанти. Стажантите на ЕСП започват престоя си в институцията в един и същи ден като група. Споделените преживявания по време на стажа обикновено означават, че нашите стажанти изграждат близки отношения помежду си. Наред с придобития практически опит, те изграждат и мрежа от контакти, които се запазват дълго след приключването на стажа.

ЕСП провежда стажове три пъти годишно през следните периоди:

  • от 1 март до 31 юли на същата календарна година
  • от 1 май до 30 септември на същата календарна година;
  • от 1 октомври на една календарна година до 28 (29) февруари на следващата година.

В рамките на тези три сесии всеки стаж може да има продължителност от три до пет месеца.

Възнаграждение при стаж

Възнаграждението по време на стаж е в размер на 1 500 евро месечно. Понякога ЕСП предлага няколко позиции за неплатен стаж, но те са изключение, а не правило.

Мога ли да стана стажант в ЕСП?

Стажантите в ЕСП трябва да отговарят на следните условия:

  • Да бъдат граждани на държава — членка на ЕС.
  • Да са завършили най-малко четири семестъра университетско обучение в област, свързана с дейността на ЕСП.
  • Да владеят много добре един официален език на ЕС и да имат задоволителни познания по още един официален език.

Една от целите на програмата за стажове на ЕСП е да позволи на възможно най-голям брой хора да придобият опит в работата в администрацията на ЕС. Поради това, ако в миналото сте работили в някоя институция или агенция на ЕС на каквато и да е позиция, или ако сте били сътрудник на член на Европейския парламент, не е възможно да постъпите на стаж в ЕСП. Не се приемат и кандидати, които вече са провели един стаж в друга институция или орган на ЕС. За повече подробности, вижте правилата за провеждане на стажове в Европейската сметна палата.

Ако кандидатурата Ви бъде одобрена, ЕСП ще поиска от Вас да представите свидетелство за съдимост от отговорните национални органи във Вашата държава, с което да се удостовери чисто съдебно минало. Необходимо е и медицинско свидетелство, че сте физически годни да изпълнявате служебните си задължения. В случай, че имате увреждане, е достатъчен сертификат от личен лекар, удостоверяващ, че можете ефективно да участвате в работата, ако се създадат подходящи условия.

traineeship application

Кандидатствайте тук

За да подадете заявление за стаж, изберете желания период от списъка по-долу и натиснете „Кандидатстване“. Можете да кандидатствате само чрез формуляра, който ще откриете на тази връзка – не се приемат заявления, изпратени по други канали.