Yes
No

Единният пазар на ЕС позволява по-свободно движение на хората, услугите, стоките и капиталите. Важни области, които допринасят за свободата на движение и по-лесната търговия, са конкуренцията, стандартизацията и взаимното признаване на стоки, правата на потребителите, регулирането на услугите, правата на интелектуална собственост и обществените поръчки. ​