Yes
No

Културата и образованието са от основно значение за бъдещето на една устойчива, конкурентоспособна и сплотена Европа. Въпреки че основната отговорност за политиката в областта на образованието и културата се носи от държавите членки, ЕС играе важна допълваща роля. ​