Yes
No

Целта на многобройните мерки на ЕС в областта на безопасността на храните и здравето на животните и растенията е да защитят човешкото здраве и интересите на потребителите в рамките на добре функциониращ вътрешен пазар.​