Yes
No

NGEU е временен инструмент, създаден през 2020 г. за справяне със социално-икономическото въздействие от пандемията от COVID-19. По него ще бъдат отпуснати до 750 млрд. евро, главно за финансиране на икономическото възстановяване в ЕС. Подпомагането е под формата на безвъзмездна финансова помощ и заеми за държавите членки чрез Механизма за възстановяване и устойчивост и шест други разходни програми на ЕС за периода 2021—2027 г. ​