Yes
No

Целта на политиката на ЕС в областта на транспорта и мобилността е да се изградят сигурни, устойчиви и конкурентоспособни транспортни системи и услуги и да се разработят иновативни решения, с които да бъдат постигнати тези цели. Тя се отнася най-вече до петте основни вида транспорт: въздушен, автомобилен, железопътен, морски и вътрешноводен транспорт.​