Yes
No

Европейската сметна палата (ЕСП) предлага на всички свои служители възможности за обучение, чрез които да развият максимално своите знания и умения. ЕСП счита, че ученето е процес, който продължава през целия живот. Нашата програма за обучение допринася за превръщането на институцията в интелектуално стимулиращо работно място с мотивирани и добре обучени служители, които работят за интересите на ЕС и неговите граждани.

ECAcademy  

Каталогът на дейностите по обучение на ЕСП включва широк спектър от теми. Избрани курсове са достъпни за широката публика посредством портала на ЕСП за обучения ECAdemy.

ЕСП предлага на новопостъпилите одитори тригодишна програма за обучение, наречена ASPIRE, която се провежда от насам. През стартира продължение на тази програма — ASPIRE Alumni — чрез което се стимулира по-нататъшното професионално развитие на участниците. При новата инициатива всеки „випуск“ служители, завършили основната програма, получава насоки от член на ЕСП, определен за „наставник“.

ЕСП предоставя също така подкрепа на своите одитори за придобиване и поддържане на професионални квалификации. Служителите имат възможност да участват в програми за следдипломна квалификация.

На тяхно разположение са съветници по въпросите на кариерата и наставници, които могат да им предоставят насоки на всички етапи от професионалното им развитие.

ЕСП отчита и възнаграждава добрите резултати, като поощрява своите служители да поемат отговорности, награждава високите постижения и доброто управление на знанията, предлага програми за развитие на лидерски умения и други възможности за учене и развитие.

ЕСП насърчава мобилността в рамките на институцията, както и ротацията на персонала в различни области и отговорности. Политиката за ротация на служителите на ЕСП цели да подобри мотивацията им, да допринесе за професионалното им развитие, както и да подобри качеството на извършваните одити, като същевременно се запазва професионална независимост. Чрез възможностите за мобилност на постоянните служители в рамките на институциите на ЕС се насърчава развитието на уменията и обучението през цялата кариера.

Related documents