Yes
No

Целта на хуманитарната помощ е да се осигури целенасочена реакция при извънредни ситуации, за да се спаси и запази животът, да се предотврати и облекчи човешкото страдание и да се запази човешкото достойнство. Помощта е насочена към уязвими групи от населението в съответствие с принципите на безпристрастност, неутралност, хуманност и независимост. ЕС работи и в областта на гражданската защита, за да подкрепя, координира и допълва действията на държавите членки. ​