Yes
No

За да се благоприятстват създаването на работни места и икономическата стабилност, политиката на ЕС цели да се създаде бизнес среда, в която дружествата да могат да просперират и да станат по-конкурентоспособни. Редица програми на ЕС помагат на малките и средните предприятия да получат достъп до финансиране и пазари и подкрепят предприемачеството, интернационализацията и растежа.​