Yes
No

Политиката на ЕС за икономически и паричен съюз включва координиране на икономическите и фискалните политики, обща парична политика и обща валута. Тя има за цел да подобри благосъстоянието и икономическото състояние на всички граждани на ЕС. ​