Yes
No

​Европейската сметна палата (ЕСП) се ангажира да предприема действия в отговор на предизвикателствата, свързани с климатичните промени и опазването на околната среда, както в одитната си дейност, така и като работодател. Считаме, че всеки един принос, дори да е малък, е важен, както и че всяко действие играе пряка роля за изграждането на по-устойчива околна среда.

По-долу са представени примери за инициативи на ЕСП в областта на околната среда:


  • Пчеларски клуб за персонала на ЕСП, който се грижи за пчелни кошери в близост до сградите на институцията и позволява на служителите да придобият практически опит в пчеларството. Произведеният мед се използва основно за представителни цели.


  • Общност на градинарите на ЕСП, която полага грижи за цветни лехи и зеленчукови насаждения около сградите на институцията. Тази общност предлага на служителите и обмен на семена с цел да се повиши осведомеността относно биологичното разнообразие и пермакултурата.


  • Четиригодишно сътрудничество с местна неправителствена организация за провеждане на доброволчески дейности за засаждане на дървета на парцел земя в Люксембург.


  • ЕСП предлага на своя персонал абонамент за схемата на град Люксембург за наемане на велосипеди „vel'OH!“.


  • За да намали използването на пластмаса, ЕСП осигурява на служителите си кутии за храна за вкъщи и бутилки за вода за многократна употреба.

  • EMAS - Performance, Credibility, Transparency. Verified environmental management

    ЕСП участва в схемата на ЕС за управление и одит в областта на околната среда (EMAS), която представлява управленски инструмент за оценка, докладване и подобряване на резултатите на организациите в областта на опазването на околната среда. Повече информация относно EMAS и прилагането ѝ в ЕСП можете да намерите тук.