Yes
No

Общественото здраве непряко е част от няколко области на политика на ЕС. Държавите членки обаче носят основната отговорност за защитата на здравето и системите на здравеопазване. ​