Yes
No

​​Европейски съюз

За информация относно ВОИ на Европейския съюз вижте тук:

Страни кандидатки и потенциални кандидатки за членство

*Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

Други ВОИ

Организации на ВОИ