Yes
No

Bezpečnosť a obrana sú ústredným prvkom spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. Cieľom EÚ je zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti prostredníctvom opatrení na predchádzanie trestnej činnosti, rasizmu a xenofóbii a na boj proti nim, ako aj prostredníctvom koordinácie a spolupráce medzi vnútroštátnymi policajnými zložkami, justičnými orgánmi a inými orgánmi.​