Yes
No

​EDA ponúka všetkým zamestnancom odbornú prípravu, aby mohli svoj talent využiť v čo najväčšej miere. Myslíme si, že vzdelávanie je celoživotný proces. Náš program odbornej prípravy prispieva k tomu, že EDA je intelektuálne stimulujúcim pracoviskom s motivovanými a kvalifikovanými zamestnancami, ktorí slúžia EÚ a jej občanom.

ECAcademy  

Náš katalóg vzdelávacích aktivít pokrýva široké spektrum tém. Niektoré z našich kurzov sú dostupné aj ľuďom mimo našej inštitúcie na portáli ECAdemy.

Novým audítorom ponúkame trojročný program zaškolenia nazvaný ASPIRE. ASPIRE sa realizuje od roku . V roku sme spustili nadväzný program ASPIRE Alumni, ktorý umožňuje ďalší profesionálny rozvoj pod vedením jedného mentorujúceho člena EDA pre každú skupinu absolventov.

Audítorov tiež podporujeme v tom, aby získavali a udržiavali si odborné kvalifikácie. Zamestnancom ponúkame aj príležitosť absolvovať postgraduálne akademické programy.

Naši kariérni poradcovia a mentori poskytujú všetkým zamestnancom EDA svoje služby a usmernenie vo všetkých fázach ich kariéry.

Oceňujeme a odmeňujeme výkonnosť tým, že ponúkame samostatnosť, udeľujeme ceny za výkon a riadenie znalostí, poskytujeme programy rozvoja vodcovských schopností a ďalšie príležitosti na vzdelávanie a rozvoj.

EDA podporuje mobilitu v rámci organizácie a zamestnancov podnecuje k striedaniu rôznych oblastí a úloh. Naša politika rotácie zamestnancov má za cieľ zlepšiť motiváciu, kariérny rozvoj a kvalitu auditu a zároveň zachovať profesionálnu nezávislosť. Mobilita našich stálych zamestnancov v rámci rôznych inštitúcií EÚ podporuje vzdelávanie a rozvoj počas celej kariéry.​

Related documents