No
No
 

Európsky dvor audítorov prevádzkuje systém kamerového dohľadu s cieľom zaistiť bezpečnosť a ochranu svojich budov, majetku, zamestnancov a návštevníkov.

Tento systém kamerového dohľadu je v súlade s usmerneniami týkajúcimi sa kamerového dohľadu.

Súvisiace odkazy