No
No
 

Politika v oblasti prístupnosti webových stránok má za cieľ pomáhať používateľom so zdravotným postihnutím s prístupom k informáciám a funkciám dostupným na internete. Webové stránky je potrebné koncipovať a rozvíjať tak, aby poskytovali optimálne možnosti prehliadania pre každého, t. j. bez ohľadu na to, či návštevník alebo návštevníčka má alebo nemá zdravotné postihnutie. Európsky dvor audítorov (ďalej len „Dvor audítorov“) dodržiava normy týkajúce sa prístupnosti webových stánok: jeho webové sídlo prešlo nedávno celkovou úpravou.

Toto webové sídlo v súčasnosti čiastočne spĺňa úroveň AA usmernení pre prístupnosť obsahu webových stránok (WCAG) 2.1.

Dvor audítorov celkovú prístupnosť svojho webového sídla neustále sleduje. Vzhľadom na vysokú frekvenciu aktualizácií webového obsahu a napriek snahám o to, aby boli všetky webové stránky čo najviac prístupné a ľahko používateľné, môže sa stať, že pri vyhľadávaní na našich stránkach budete mať problémy s prístupnosťou. V takom prípade nás prosím kontaktujte. Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že videá, dokumenty vo formáte PDF a opis grafických prvkov v správach umiestnených na niektorých stránkach ešte neboli optimalizované z hľadiska prístupnosti.

Právny základ​