Yes
No

Výskum a inovácie sú ústredným prvkom stratégie EÚ pre konkurencieschopnosť, rast a zamestnanosť. Politika EÚ spočíva vo vytvorení vhodného prostredia pre výskum a inovácie a v zvýšení úrovne investícií.​