Yes
No

Účelom mnohých opatrení EÚ v oblasti bezpečnosti potravín, zdravia zvierat a zdravia rastlín je chrániť zdravie ľudí a záujmy spotrebiteľov v rámci hladko fungujúceho vnútorného trhu.​