No
No
 

Európsky dvor audítorov víta návštevy skupín, ktoré by sa radi dozvedeli viac o jeho úlohe a práci.

Žiadosti o návštevu musia byť zaslané aspoň dva mesiace vopred a je potrebné v nich uviesť zdôvodnenie návštevy a témy, o ktoré sa návštevníci najviac zaujímajú. Z bezpečnostných a priestorových dôvodov sú skupiny limitované na maximálne 50 osôb. Minimálny vek návštevníkov je štrnásť rokov.

Program návštevy trvá hodinu až hodinu a pol a jej súčasťou je prezentácia a následná beseda o úlohe a fungovaní inštitúcie, ktorú vedie úradník Dvora audítorov.

Návštevy organizuje oddelenie podujatí a protokolu.

Ak mate záujem o návštevu Európskeho dvora audítorov, vyplňte prosím tento formulár: