No
No
 

V Európskom dvore audítorov vítame návštevy skupín, ktoré by sa chceli podrobnejšie zoznámiť s tým, akú máme v rámci Európskej únie úlohu a na čo je zameraná naša činnosť.

Žiadosti o návštevu je potrebné podať prostredníctvom webového sídla EDA aspoň dva mesiace pred požadovaným dátumom návštevy.

Vítame občanov EÚ i návštevy z iných krajín. Minimálny vek návštevníkov je 14 rokov.

Z bezpečnostných a logistických dôvodov musí mať skupina najmenej 10 a najviac 50 osôb. Súkromné prehliadky alebo návštevy menších skupín nie sú možné.

Až na určité obdobia sa návštevy môžu konať počas celého roku. Návšteva trvá 60 až 90 minút a jej súčasťou je prezentácia Dvora audítorov jedným z úradníkov a časť venovaná otázkam a odpovediam.

Ak chcete Európsky dvor audítorov navštíviť, vyplňte prosím formulár.

Akékoľvek konkrétne potreby, očakávania alebo požiadavky uveďte do políčka „Doplňujúce informácie“.

Po odoslaní prihlášky dostanete e-mail s potvrdením, že Vaša žiadosť bola prijatá, a pokiaľ bude schválená, zašleme Vám k návšteve ďalšie podrobnosti.

Teší nás, že máte záujem o návštevu EDA!​