Yes
No

Okrem toho, že sme moderná a dynamická organizácia usilujúca sa o excelentnosť, profesionalitu, transparentnosť a integritu a presadzujúca tieto hodnoty, považujeme sa za rozmanitú, flexibilnú a spravodlivú inštitúciu, ktorá ponúka každému jednotlivcovi možnosť čo najviac rozvíjať svoj talent. Vďaka našej individuálnej a kolektívnej účasti na činnostiach EDA a ambicióznemu programu odbornej prípravy sa usilujeme o to, aby bol EDA intelektuálne stimulujúcim pracoviskom a organizáciou založenou na učení, ktorá sa pri práci pre EÚ a jej občanov spolieha na inštitucionálne znalosti a motivovaných a vyškolených zamestnancov.

Chcete sa dozvedieť viac o nás, o rôznych pracovných vzťahoch s EDA, o našom pracovnom prostredí a prostredí profesijného rozvoja, o našich priestoroch a našom záväzku voči našej planéte, o živote v Luxembursku? Potom si pozrite príslušné textové políčka nižšie.

Svedectvá:

 • Ak máte na to, pomôžte nám prosím, prihláste sa a pomôžte nám lepšie riadiť EÚ.

  Karolina Beneš
 • Myslím si, že Dvor audítorov ponúka vynikajúce možnosti vzdelávania. Je okolo vás aj mnoho skúsených kolegov, ktorí sa radi podelia o svoje vedomosti.

  Kevin Deceuninck
 • Považujem za zaujímavé, že sa každý deň naučím niečo nové.

  Svetoslava Tashkova
 • Na Dvore audítorov mi bolo povedané a je to pravda, že môžete preskúmať skutočne veľmi odlišné oblasti. To sa mi veľmi páči.

  Nicholas Edwards