No
No
 

Náš tlačový tím má za úlohu propagovať publikácie EDA a odpovedať na otázky médií o práci EDA. Naši tlačoví pracovníci Vám môžu pomôcť skontaktovať ľudí v rámci EDA, ktorí budú vedieť odpovedať na Vaše otázky najlepšie. Takisto Vám môžu poskytnúť tlačené alebo audiovizuálne materiály, zorganizovať stretnutia a zodpovedať všeobecné otázky o audítorských zisteniach, pripravovaných publikáciách a tlačových aktivitách.

Tlačové upozornenia

Chcete dostávať naše tlačové správy vo svojom jazyku hneď po ich uverejnení? Vyplňte tento formulár a budete pridaní do nášho zoznamu adresátov.

Hovorca, hlavný mediálny a redakčný poradca

Matthias Beermann

matthias.beermann(at)eca.europa.eu

+352 4398 45 027

+352 621 542 027

Tlačoví pracovníci