No
No

Informácie na tomto sídle podliehajú vyhláseniu o odmietnutí zodpovednosti a upozorneniu o ochrane autorských práv.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Snažíme sa udržiavať naše webové sídlo čo najaktuálnejšie a najpresnejšie a budeme sa snažiť opraviť všetky chyby, na ktoré sme boli upozornení. Európsky dvor audítorov (EDA) nenesie zodpovednosť za žiadny materiál, ktorý sa nachádza na sídle.

Konkrétne:

  • informácie na tomto sídle nepredstavujú odborné ani právne poradenstvo;
  • Európsky dvor audítorov nenesie žiadnu zodpovednosť za používanie údajov alebo informácií dostupných na tomto webovom sídle. Používateľom preto odporúčame, aby pred použitím takýchto údajov, ktoré používajú na vlastné riziko, prijali všetky potrebné preventívne opatrenia;
  • informácie dostupné na tomto sídle môžu byť prepojené s externými sídlami, nad ktorými útvary Európskeho dvora audítorov nemajú žiadnu kontrolu a za ktoré Európsky dvor audítorov nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Upozornenie o autorských právach

© Európska únia,

Prečítajte si našu podrobnú politiku opakovaného použitia informácií uverejnených Európskym dvorom audítorov (EDA).

Pokiaľ sa nestanovuje inak, napr. v jednotlivých upozorneniach o autorských právach, náš obsah podlieha licencii Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To znamená, že ak chcete, môžete ho opätovne použiť, pokiaľ ako zdroj uvediete EDA. Ak urobíte akékoľvek zmeny v obsahu, musíte ich jasne uviesť. Taktiež nesmiete skresliť pôvodný význam či myšlienku dokumentov. Európsky dvor audítorov nemôže niesť zodpovednosť za žiadne dôsledky opakovaného použitia.

Určitý obsah podlieha väčším obmedzeniam. Napríklad, ak chcete opätovne použiť dokument obsahujúci fotografie našich zamestnancov, najprv budete musieť získať naše povolenie.

Naša politika opätovného použitia sa vzťahuje len na obsah, na ktorý máme autorské práva. Na opätovné použitie materiálu, ktorý vlastní iná osoba, musíte získať povolenie priamo od držiteľa autorských práv. Týka sa to najmä patentov, ochranných známok, zapísaných dizajnov a log, ktoré sa nachádzajú na našom sídle.

Naše webové sídlo môže obsahovať odkazy na iné webové sídla. Nemáme žiadnu kontrolu nad sídlami tretích strán, na ktoré odkazujeme, preto by ste mali samostatne preskúmať ich politiku v oblasti ochrany osobných údajov a autorských práv.

European Court of Auditors

Použitie nášho loga

Naše logo nesmiete opätovne použiť bez toho, aby ste najprv získali naše povolenie.

Politika v oblasti ochrany osobných údajov

Európsky dvor audítorov je viazaný ochraňovať súkromie používateľov a ich osobné údaje. V tejto politike v oblasti ochrany osobných údajov sa vysvetľuje, ako spracúvame osobné údaje v rámci domény eca.europa.eu. V dolnej časti stránky môžete nájsť aj osobitné vyhlásenia o ochrane osobných údajov.