Yes
No

Zmena klímy nerozlišuje hranice štátov a nie je možné ju vyriešiť len prostredníctvom vnútroštátnych alebo miestnych opatrení. Preto je nevyhnutné koordinovať opatrenia v oblasti klímy v celej EÚ. Cieľom energetickej politiky EÚ je dekarbonizovať hospodárstvo a zaistiť bezpečnosť dodávok za konkurencieschopné ceny. Úzko súvisí s environmentálnou politikou, ktorej celkovým cieľom je chrániť, zachovávať a zlepšovať životné prostredie pre súčasné a budúce generácie.​