Yes
No

 

 

Indicative timetable of publication of ECA reports
Special report 23/2023: Restructuring and planting vineyards in the EU
Our activities in 2022 – Annual activity report of the European Court of Auditors
Prístup k dokumentom
Kontaktný formulár
Special report 21/2023: The Spotlight Initiative to end violence against women and girls
Ciele udržateľného rozvoja
Special report 22/2023: Offshore renewable energy in the EU
Review 04/2023: Digitalising the management of EU funds
Special report 19/2023: EU efforts for sustainable soil management
Special report 17/2023: Circular economy
Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
Organizácia
Organizácia
Misused English words and expressions in EU publications
Response of the European Court of Auditors to the Commission’s second Article 318 evaluation report
Special report 18/2023: EU climate and energy targets
Special report 15/2023: The EU’s industrial policy on batteries
Audítorské správy, preskúmania a stanoviská
2015 Annual report: EU needs to regain the trust of its citizens
Časopis
Etické zásady
2017 Annual report: EU should not make promises if it cannot deliver
Stáže
História
2013 Annual Report: EU must focus on getting better results from its spending
Boj proti podvodom
Conference: Making green finance a reality in the Baltics
Mesačný spravodajca
Informačný prospekt - Ochrancovia financií EÚ
Consequences for public accountability and public audit in the EU and the role of ECA in the light of the current financial and economic crisis
Special report 14/2023: Programming the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe
Výročná správa 2021: Výdavky EÚ: audítori zistili nárast počtu chýb
COVID-19
Ochrana osobných údajov
Special report 12/2023: EU supervision of banks’ credit risk
Najvyššie kontrolné inštitúcie (NKI)
Naše pracovné podmienky
ECA sustainability report 2022
Čo robíme
Súvisí s EÚ
Financie EÚ
Rokovania Európskeho parlamentu o nájomnom za budovy IPE-0, IPE-1 a IPE-2 (tiež známe ako budovy WIC a SDM) v Štrasburgu
The European Court of Auditors' audit powers under the proposal for a Council regulation conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions
Názor Európskeho dvora audítorov na správu Komisie o protikorupčných opatreniach
Život v Luxembursku
2018 Annual report: EU sustains improvements in financial management for third year in a row
Zamestnanosť, chudoba a sociálne začlenenie
Cohesion Conference 2023
Humanitárna pomoc a civilná ochrana