Yes
No

Prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ poskytuje širokú škálu dotácií a ďalších opatrení na zaručenie potravinovej bezpečnosti, primeranej životnej úrovne poľnohospodárov, na podporu rozvoja vidieka a na ochranu životného prostredia. ​