Yes
No

​​Svojich stálych zamestnancov vyberáme z rezervných zoznamov zostavených Európskym úradom pre výber pracovníkov (EPSO) na základe verejných výberových konaní. Na vykonávanie špecializovaných a krátkodobých úloh zamestnávame aj dočasných alebo zmluvných zamestnancov.

Zoznam voľných pracovných miest nájdete nižšie: ​​

Na to, aby ste sa mohli uchádzať o pracovné miesto v EDA, musíte byť občanom členského štátu EÚ. Ďalšie požiadavky sa líšia podľa funkcie – podrobnosti si môžete pozrieť kliknutím na názov jednotlivých pracovných miest.

Prihlášky prijímame len v angličtine alebo vo francúzštine. K formuláru prihlášky sa dostanete kliknutím na odkaz na pracovné miesto.

Užitočné informácie obsahujú aj tieto odkazy:

Súvisiace odkazy