Yes
No

​Svojich stálych zamestnancov vyberáme z rezervných zoznamov zostavených Európskym úradom pre výber pracovníkov (EPSO) na základe verejných výberových konaní. Na vykonávanie špecializovaných a krátkodobých úloh zamestnávame aj dočasných a zmluvných zamestnancov.

Zoznam voľných pracovných miest nájdete nižšie. Na to, aby ste sa mohli uchádzať o pracovné miesto v EDA, musíte byť občanom členského štátu EÚ. Ďalšie požiadavky oprávnenosti sa líšia podľa funkcie – podrobnosti si môžete pozrieť kliknutím na názov jednotlivých pracovných miest.

Prijímame len prihlášky v angličtine alebo vo francúzštine. Prihlášku si môžete podať len prostredníctvom formulára, ku ktorému sa dostanete kliknutím na odkaz na pracovné miesto – prihlášky podané iným spôsobom nebudú akceptované.

Aj nasledujúce odkazy obsahujú užitočné informácie.

Súvisiace odkazy