Yes
No

Verejné zdravie je nepriamo súčasťou viacerých oblastí politiky EÚ. Primárnu zodpovednosť za ochranu zdravia a systémy zdravotnej starostlivosti však nesú členské štáty. ​