Yes
No

​EDA sídli v Luxemburgu a má okolo 900 zamestnancov. Sme inštitúciou EÚ s ľudským rozmerom: to uľahčuje integráciu, umožňuje jednoduchšiu interakciu a podporuje tímovú prácu. V EDA nám záleží na dobrých podmienkach pre našich zamestnancov. Snažíme sa vytvoriť také pracovné prostredie, v ktorom sa naši zamestnanci budú cítiť ocenení a motivovaní a budú cítiť našu dôveru.


  • Naše priestory – tri budovy na jednom mieste – ponúkajú moderné, bezpečné a ekologické pracovné prostredie, ktoré podnecuje k spolupráci. Sú vybavené všetkým potrebným príslušenstvom, ktoré vám uľahčí a spríjemní život (jedáleň, telocvičňa, priestory pre rodiny atď.). Svojim zamestnancom poskytujeme všetky IT nástroje a infraštruktúru, ktorú potrebujú na flexibilnú a efektívnu prácu.

  • Náš spôsob práce kombinuje prítomnosť na pracovisku s možnosťou práce na diaľku, a to aj mimo miesta zamestnania (na určitý počet dní za rok). Poskytujeme aj možnosť flexibilného rozvrhnutia pracovného času.


Ponúkame konkurencieschopnú úroveň odmeňovania a komplexný balík výhod vrátane dovoleniek a dôchodkového plánu, zdravotného poistenia platného na celom svete pre našich zamestnancov aj ich rodinných príslušníkov, ako aj životné poistenie a poistenie v invalidite. Základné platy sú stanovené v služobnom poriadku EÚ. Informácie o platoch sú k dispozícii tu(opens in new window).

K základnému platu môžu byť podľa individuálnej a rodinnej situácie zamestnanca pripočítané určité príspevky (na expatriáciu, na domácnosť a prídavky na deti). Hrubý plat je oslobodený od vnútroštátnej dane, ale podlieha dani EÚ a solidárnej dani.

Zamestnanci majú nárok na minimálne 24 dní ročnej dovolenky plus voľno počas štátnych sviatkov.