Yes
No

Politika zamestnanosti EÚ je zameraná na vytváranie väčšieho počtu pracovných miest (a lepších pracovných miest) na celom kontinente. Na dosiahnutie tohto cieľa a na podporu väčšieho sociálneho zabezpečenia a začlenenia EÚ poskytuje a koordinuje financovanie s cieľom pomôcť členským štátom investovať do oblastí, ako je starostlivosť o deti, zdravotná starostlivosť a odborná príprava.​