Yes
No

EÚ poskytuje pomoc krajinám mimo EÚ a rozvíja vzťahy s týmito krajinami a s regionálnymi a globálnymi organizáciami. Hlavným cieľom rozvojovej politiky EÚ je odstránenie chudoby. Viac ako polovica celkovej rozvojovej pomoci na celom svete pochádza z EÚ a jej členských štátov, čo z nich spoločne robí popredného svetového darcu pomoci. ​