Yes
No

Humanitárna pomoc spočíva v poskytovaní prispôsobenej núdzovej reakcie s cieľom zachrániť a zachovať život, predchádzať ľudskému utrpeniu a zmierňovať ho a zachovať ľudskú dôstojnosť. Ide o pomoc pre zraniteľné skupiny obyvateľstva v súlade so zásadami nestrannosti, neutrality, ľudskosti a nezávislosti. EÚ pôsobí aj v oblasti civilnej ochrany s cieľom podporovať, koordinovať a dopĺňať činnosť členských štátov. ​