Yes
No

Digitálne technológie menia každý aspekt nášho života, od spôsobu, akým pracujeme a podnikáme, až po spôsob, akým cestujeme, navzájom komunikujeme a nadväzujeme vzťahy. Cieľom digitálnej stratégie EÚ je zabezpečiť, aby táto bezprecedentná technologická transformácia bola sociálnym a hospodárskym úspechom. ​