Yes
No

Z organizačného hľadiska je EÚ sieťou siedmich inštitúcií a viac ako 50 agentúr a iných orgánov, ktoré sú rozmiestnené v členských štátoch. Spolupracujú na riešení spoločných záujmov EÚ a jej občanov.​