Yes
No

EÚ sa prostredníctvom svojej politiky námorných záležitostí a rybárstva snaží rozvíjať hospodársky potenciál, ale aj zabezpečiť udržateľný rybolov a stabilné dodávky morských plodov.​