Yes
No

Finančná stabilita závisí od odolnosti trhov a finančných inštitúcií voči hospodárskym otrasom a od schopnosti systému zachovať dôveru verejnosti. EÚ preto prijala opatrenia na zabezpečenie riadnej regulácie bánk a finančných trhov a dohľadu nad nimi.​