Yes
No

NGEU je dočasný nástroj, ktorý bol zriadený v roku 2020 na riešenie sociálno-ekonomických vplyvov pandémie COVID-19. Poskytne finančné prostriedky až do výšky 750 mld. EUR, najmä na financovanie oživenia hospodárstva v EÚ. Výdavky majú formu grantov a úverov členským štátom prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a šiestich ďalších výdavkových programov EÚ na obdobie 2021 – 2027.