Yes
No


Jednotný trh EÚ umožňuje voľnejší pohyb osôb, služieb, tovaru a kapitálu. Dôležitými oblasťami, ktoré prispievajú k voľnému pohybu a bezproblémovému obchodu, sú hospodárska súťaž, štandardizácia a vzájomné uznávanie tovaru, práva spotrebiteľov, regulácia služieb, práva duševného vlastníctva a obstarávanie. ​