Yes
No

​Sme odhodlaní prispieť k riešeniu klimatických a environmentálnych výziev, a to v rámci našich auditov aj ako zamestnávateľ. Veríme, že pri budovaní udržateľnejšieho sveta pomáha každá drobnosť a priamo k nemu prispieva každé jedno opatrenie.

Toto je niekoľko príkladov našich iniciatív v oblasti životného prostredia:


  • Včelársky klub zamestnancov EDA, ktorý sa stará o úle v priestoroch EDA a zamestnancom umožňuje získať praktické včelárske skúsenosti. Vyrobený med používame najmä na reprezentačné účely.


  • Komunita záhradníkov EDA, ktorá sa stará o kvetinové a zeleninové záhony v priestoroch EDA. Komunita ponúka zamestnancom aj výmenu osív s cieľom zvyšovať informovanosť o biodiverzite a permakultúre.


  • Štvorročná spolupráca s miestnou mimovládnou organizáciou pri sadení stromov dobrovoľníkmi na pozemku v Luxembursku.


  • Našim zamestnancom ponúkame predplatné v projekte verejnej požičovne bicyklov vel'OH! organizovanom mestom Luxemburg.


  • S cieľom obmedziť používanie plastov EDA poskytuje svojim zamestnancom misky na jedlo a fľaše na vodu, ktoré sa môžu použiť opakovane a zamestnanci si v nich môžu zobrať jedlo alebo nápoje so sebou.

  • EMAS - Performance, Credibility, Transparency. Verified environmental management

    EDA je zapojený do schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), riadiaceho nástroja na hodnotenie, vykazovanie a zlepšovanie environmentálneho správania organizácií. Viac informácií o schéme EMAS v EDA sa dozviete na tejto ​stránke.