Yes
No

V prípade, že potrebujete ďalšie informácie o Dvore audítorov alebo jeho práci, môžete nás kontaktovať prostredníctvom tohto formulára. Vyplňte ho, prosím, čo najpresnejšie a najúplnejšie.