Yes
No

Politika hospodárskej a menovej únie EÚ zahŕňa koordináciu hospodárskych a fiškálnych politík, spoločnú menovú politiku a spoločnú menu. Cieľom je zlepšiť životné podmienky a hospodársky blahobyt všetkých občanov EÚ. ​