Yes
No

​Európska únia

NKI Európskej únie pozri:

Kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny na vstup do EÚ

*Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Ostatné NKI

Organizácie NKI